Lịch Công Giáo Năm 2014 định dạng Ebook

« Previous ‹ PLAYBACK STOP PLAY › Next »

ĐTC Phanxicô rửa chân cho những kẻ tật nguyền.

Qua việc né tránh không thực hành một truyền thống lâu đời, Đức Phanxicô có ý muốn nhấn mạnh đến tinh thần chứ không phải là áp dụng theo 'từng chữ' của lề luật, là một cái gì đó mà chính Chúa Giêsu đã làm bằng cách phá vỡ truyền thống của người Do Thái trong việc rửa chân cho các môn đệ.

THÁNH LỄ RA MẮT ĐOÀN THIẾU NHI THÁNH THỂ GIÁO XỨ BÀ TRÀ

Các em thiếu nhi trong trang phục Thiếu Nhi Thánh Thể, cổ đeo khăn quàng như Đạo Binh Thánh Giá thời Trung cổ nhưng thay vì chiến đấu bảo vệ Thánh địa vật chất, các em lại chiến đấu để tô điểm đền thờ thiêng liêng là tâm hồn các em với vũ khí là THÀNH THẬT – GIÚP ÍCH – CẦU NGUYỆN và HIỆP LỄ.

Ngày 13/4 - Thánh MARTINO I Giáo Hoàng Tử Đạo (+656)

Đức Giáo hoàng đặt Ngài làm đại diện ở Constantinophe. Tại đây, Ngài đã nhiệt thành chống lại Nhất ý thuyết. Lạc giáo này dạy rằng: nơi Chúa Giêsu chỉ có một ý chí, ý chí thần linh. Như vậy là họ chối bỏ ý chí riêng của nhân tính Ngài.