Giáo Phận | Linh Mục

Danh sách linh mục Giáo Phận Phú Cường

Ngày cập nhật: 2/11/2015 10:48:05 AM


 


Linh mục:
Giuse Nguyễn Bác Ái

Năm Sinh: 1/8/1930

Thụ Phong: 27/7/1958

Nghỉ Hưu tại Chánh Thiện

Linh mục:
Antôn Pađôva Hồ Ngọc Ẩn

Năm Sinh: 6/6/1972

Thụ Phong: 26/11/1998

Giáo Xứ: Tân Quy

Linh mục:
Giuse Nguyễn Hồng Ánh

Năm Sinh: 29/8/1972

Thụ Phong: 4/4/2002

Giáo Xứ: Thánh Tuân

Linh mục:
Philipphê Trần Tấn Binh

Năm Sinh: 7/5/1938

Thụ Phong: 29/4/1967

Hưu dưỡng tại Gx.Dầu Tiếng

Linh mục:
Phêrô Hồng Thanh Bình

Năm Sinh: 1/7/1969

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Chánh Thiện

Linh mục:
Giuse Nguyễn Trịnh Can

Năm Sinh: 14/9/1961

Thụ Phong: 17/10/2002

Giáo Xứ: Tân Kim Bảng

Linh mục:
Phêrô Trần Công Cảnh

Năm Sinh: 4/11/1977

Thụ Phong: 2/7/2008

Giáo Xứ: Phú Hòa Đông

Linh mục:

Tôma Phan Minh Chánh

Năm Sinh: 4/8/1937

Thụ Phong: 29/4/1967

Giáo Xứ: Hưu Dưỡng

Linh mục:
Gioan B. Trần xuân Minh Chánh

Năm Sinh: 28/4/1974

Thụ Phong: 4/4/2002

Giáo Xứ: An Linh

Linh mục:

Giuse Nguyễn Minh Chánh

Năm Sinh: 19/12/1975

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Phú Lương

Linh mục:
Giuse Âu Dương Chi

Năm Sinh: 12/1/1927

Thụ Phong: 27/4/1974

Nghỉ hưu tại giáo xứ Trảng Bàng

Linh mục:
Đaminh Nguyễn Văn Chí

Năm Sinh: 24/12/1960

Thụ Phong: 27/7/2000

Giáo Xứ: Minh Hưng

Linh mục:
Đaminh Hoàng Văn Chỉ

Năm Sinh: 22/8/1954

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Lộc Tấn

Linh mục:
Giuse Nguyễn Văn Cung

Năm Sinh: 15/07/1932

Thụ Phong: 31/5/1960

Nghỉ hưu: Tam Thái - Xuân Lộc

Linh mục:
Phaolô Nguyễn Phú Cường

Năm Sinh: 29/09/1983

Thụ Phong: 28/11/2014

Giáo Xứ Nhà Chung

Linh mục:
Phêrô Nguyễn Chí Công

Năm Sinh: 19/02/1979

Thụ Phong: 28/11/2014

Giáo Xứ: Than La

Linh mục:
Vinh Sơn Đỗ Hồng Danh

Năm Sinh: 1/5/1968

Thụ Phong: 2/7/2008

Giáo Xứ: Thị Tính

Linh mục:
Phaolô Trần Thanh Danh

Năm Sinh: 08/04/1974

Thụ Phong: 22/12/2000

Giáo Xứ: Vinh Sơn TN

Linh mục:
Giuse Phạm Chí Dũng

Năm Sinh: 30/11/1971

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Hảo Đước

Linh mục:
Phêrô Đinh Quang Dũng

Năm Sinh: 2/1/1962

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Nha Bích

Linh mục:
Martinô Nguyễn Viết Anh Dũng

Năm Sinh: 6/6/1975

Thụ Phong: 2/7/2008

Giáo Xứ: Thanh An

Linh mục:
Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương

Năm Sinh: 9/12/1979

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Mỹ Phước

Linh mục:
Tôma Nguyễn Văn Điểu

Năm Sinh: 17/6/1941

Thụ Phong: 29/4/1970

Giáo Xứ: Hưu Dưỡng - Tân Qui

Linh mục:
Vinh Sơn Hoàng Trung Đoàn

Năm Sinh: 5/2/1955

Thụ Phong: 4/4/1991

Giáo Xứ: Lai Khê

Linh mục:
Tôma Phạm Văn Đông

Năm Sinh: 13/6/1979

Thụ Phong: 17/9/2013

Giáo Xứ: Búng

Linh mục:
Phaolô Lê Vinh Đởm

Năm Sinh: 14/3/1955

Thụ Phong: 20/4/1990

Giáo Xứ: Lộc Ninh

Linh mục:
Giuse Nguyễn Ngọc Đức

Năm Sinh: 5/6/1971

Thụ Phong: 8/9/1999

Giáo Xứ: Thala

Linh mục:
Phêrô Tạ Văn Đức

Năm Sinh: 22/10/1955

Thụ Phong: 3/11/1999

Giáo Xứ: Hoàng Châu

Linh mục:
Micae Nguyễn Văn Giang

Năm Sinh: 26/9/1967

Thụ Phong: 27/12/2000

Giáo Xứ: Bàu Ao

Linh mục:
Giuse Nguyễn Đăng Hanh

Năm Sinh: 5/6/1938

Thụ Phong: 14/5/1968

Hưu dưỡng tại Nhà Hưu Dưỡng GP

Linh mục:
Giacôbê Trần Trung Hiếu

Năm Sinh: 25/1/1970

Thụ Phong: 2/7/2008

Giáo Xứ: Toà Giám Mục

Linh mục:
Giuse Phạm Văn Hòa

Năm Sinh: 5/10/1957

Thụ Phong: 10/1/1997

Giáo Xứ: Bắc Hà

Linh mục:
Giuse Nguyễn Khắc Hoài

Năm Sinh: 29/10/1973

Thụ Phong: 4/4/2002

Giáo Xứ: Tân Lập

Linh mục:
Phêrô Trương Huy Hoàng

Năm Sinh: 10/10/1959

Thụ Phong: 25/1/1989

Giáo Xứ: Vinh Sơn

Linh mục:
Phêrô Nguyễn Thái Học

Năm Sinh: 18/7/1971

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Rạch Kiến

Linh mục:
Giuse Đỗ Văn Hùng

Năm Sinh: 02/09/1979

Thụ Phong: 28/11/2014

Giáo Xứ: Bến Cát

Linh mục:
Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Năm Sinh: 25/11/1982

Thụ Phong: 28/11/2014

Tòa Giám Mục

Linh mục:
Phaolô Nguyễn Ngọc Hưng

Năm Sinh: 17/2/1969

Thụ Phong: 26/11/1998

Giáo Xứ: --------

Linh mục:
Gioan B. Nguyễn Minh Hùng

Năm Sinh: 26/5/1970

Thụ Phong: 21/12/2000

Giáo Xứ: Tân Thạnh Đông

Linh mục:
Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng

Năm Sinh: 20/7/1970

Thụ Phong: 4/4/2002

Giáo Xứ: Lộc Quang

Linh mục:
Giuse Trần Ngọc Hữu

Năm Sinh: 20/2/1945

Thụ Phong: 15/6/1975

Hưu dưỡng tại Nhà Chung Giáo Phận

Linh mục:
Đaminh Trạch Cao Xuân Khải

Năm Sinh: 6/9/1972

Thụ Phong: 22/12/2000

Giáo Xứ: Thới Hoà

Linh mục:
Micae Lê Văn Khâm

Năm Sinh: 4/1/1939

Thụ Phong: 14/5/1968

Giáo Xứ: Búng

Linh mục:
Vinh Sơn Trần Minh Khang

Năm Sinh: 19/3/1922

Thụ Phong: 26/3/1952

Hưu dưỡng tại giáo xứ Phú Long

Linh mục:
Đaminh Đinh An Khang

Năm Sinh: 25/8/1924

Thụ Phong: 4/4/1952

Hưu dưỡng tại giáo xứ Hảo Đước

Linh mục:
Phêrô Trần Văn Khánh

Năm Sinh: 16/9/1956

Thụ Phong: 17/10/2002

Giáo Xứ: Nhà Chung

Linh mục:
Phaolô Nguyễn Quốc Khánh

Năm Sinh: 30/10/1962

Thụ Phong: 5/2/1999

Giáo Xứ: Tích Thiện

Linh mục:
Phaolô Nguyễn Văn Khi

Năm Sinh: 1/9/1938

Thụ Phong: 6/1/1967

Giáo Xứ: Lô 6

Linh mục:

Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa

Năm Sinh: 23/6/1975

Thụ Phong: 4/4/2002

Giáo Xứ: Phú Lợi

Linh mục:
Maccô Thượng Nguyên Khôi

Năm Sinh: 17/8/1974

Thụ Phong: 18/10/2001

Giáo Xứ: Phước Hoà

Linh mục:
Titô Trần Nguyên Lãm

Năm Sinh: 23/1/1976

Thụ Phong: 2/7/2008

Du học Australia

Linh mục:
Giuse Phạm Tiến Lễ

Năm Sinh: 19/4/1979

Thụ Phong: 17/9/2013

Giáo Xứ: Lực Điền

Linh mục:
Raphael Nguyễn Bùi Ngọc Liêm

Năm Sinh: 29/4/1979

Thụ Phong: 25/5/2010

Giáo Xứ: Kiên Long

Linh mục:
Giuse Khuất Văn Long

Năm Sinh: 11/5/1958

Thụ Phong: 27/7/2000

Giáo Xứ: Thánh Mẫu

Linh mục:
Laurensô Trương Văn Luyện

Năm Sinh: 1/6/1967

Thụ Phong: 26/11/1998

Giáo Xứ: Nhà Chung

Linh mục:
Giuse Trần Tấn Lực

Năm Sinh: 8/8/1980

Thụ Phong: 25/5/2010

Nhà Chung

Linh mục:
Giuse Dư Nhật Minh

Năm Sinh: 17/3/1980

Thụ Phong: 29/5/2012

Giáo Xứ: Tân Thông

Linh mục:
Micae Nguyễn Văn Minh

Năm Sinh: 24/2/1938

Thụ Phong: 22/12/1969

Hưu Dưỡng

Linh mục:
Antôn Pađôva Hà Văn Minh

Năm Sinh: 14/3/1956

Thụ Phong: 20/4/1990

Giáo Xứ: Lái Thiêu

Linh mục:
Đaminh Nguyễn Ngọc Minh

Năm Sinh: 16/1/1972

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Tân Thành

Linh mục:
Augustinô Hà Minh Nghĩa

Năm Sinh: 21/4/1936

Thụ Phong: 26/3/1962

Hưu dưỡng tại giáo xứ Kiên Long

Linh mục:
Giuse Nguyễn Duy Nhất

Năm Sinh: 30/4/1970

Thụ Phong: 25/6/2002

Giáo Xứ: Bến Trường

Linh mục:
Titô Nguyễn Minh Nhường

Năm Sinh: 19/4/1955

Thụ Phong: 25/1/1989

Giáo Xứ: Mỹ Hảo

Linh mục:
Hilario Nguyễn Đoàn Thanh Phong

Năm Sinh: 15/5/1975

Thụ Phong: 4/4/2002

Giáo Xứ: Lễ Trang

Linh mục:
Phaolô Nguyễn Hồng Phong

Năm Sinh: 25/2/1976

Thụ Phong: 29/5/2012

Giáo Xứ: Suối Đá

Linh mục:
Phêrô Trần Thái Phong

Năm Sinh: 26/8/1972

Thụ Phong: 2/7/2008

Giáo Xứ: Lộc Hiệp

Linh mục:
Gioan Nguyển Đình Phú

Năm Sinh: 4/11/1958

Thụ Phong: 27/7/2000

Giáo Xứ: Võng Phan

Linh mục:
Phaolô Trần Hữu Phúc

Năm Sinh: 10/7/1955

Thụ Phong: 4/4/1991

Giáo Xứ: Bình Nguyên

Linh mục:
Gioan B. Trần Đình Phùng

Năm Sinh: 10/4/1971

Thụ Phong: 27/12/2000

Giáo Xứ: Kỉnh Nhượng

Linh mục:
Giuse Cao Đình Phương

Năm Sinh: 31/7/1956

Thụ Phong: 4/4/1991

Giáo Xứ: Chánh Tòa

Linh mục:
Phêrô Nguyễn Văn Phương

Năm Sinh: 6/6/1968

Thụ Phong: 26/11/1998

Giáo Xứ: Bình Sơn

Linh mục:
Phêrô Nguyễn Văn Quốc

Năm Sinh: 15/6/1975

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Trảng Bàng

Linh mục:
Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quyền

Năm Sinh: 05/2/1982

Thụ Phong: 29/5/2012

Giáo Xứ: Bình Long

Linh mục:
Têphanô Nguyễn Văn Ri

Năm Sinh: 3/2/1941

Thụ Phong: 28/11/1970

Giáo Xứ: Phước Điền

Linh mục:
Gioan B. Nguyễn Văn Riễn

Năm Sinh: 20/1/1954

Thụ Phong: 11/10/1987

Tòa Giám Mục

Linh mục:
Antôn Pađôva Phạm Văn Sáng

Năm Sinh: 9/8/1968

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Bến Cát

Linh mục:
Gioan Võ Hoàn Sinh

Năm Sinh: 2/8/1956

Thụ Phong: 25/1/1989

Giáo Xứ: Tây Ninh

Linh mục:
Giuse Vũ Hùng Sơn

Năm Sinh: 23/5/1950

Thụ Phong: 13/12/1987

Giáo Xứ: Bắc Đoàn

Linh mục:
Giuse Nguyễn Phong Sương

Năm Sinh: 4/2/1971

Thụ Phong: 25/6/2002

Giáo Xứ: Chánh Toà

Linh mục:
Giuse Nguyễn Phát Tài

Năm Sinh: 18/1/1972

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Tân Thông

Linh mục:
Giuse Vũ Khắc Anh Tâm

Năm Sinh: 8/3/1975

Thụ Phong: 25/6/2002

Thượng Phúc

Linh mục:
Phêrô Lưu Đức Tân

Năm Sinh: 25/3/1937

Thụ Phong: 14/5/1968

Hưu dưỡng tại giáo xứ Võng Phan

Linh mục:
Vinh Sơn Kiều Duy Tân

Năm Sinh: 20/6/1979

Thụ Phong: 25/5/2010

Giáo Xứ: Bình Hòa

Linh mục:
Đaminh Nguyễn Thành Thái

Năm Sinh: 25/5/1974

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Tân Châu

Linh mục:
Phêrô Nguyễn Văn Thắm

Năm Sinh: 10/10/1939

Thụ Phong: 29/4/1969

Giáo Xứ: Hưu Dưỡng

Linh mục:
Giuse Nguyễn Văn Thân

Năm Sinh: 10/7/1968

Thụ Phong: 5/2/1999

Giáo Xứ: Minh Thạnh

Linh mục:
Phaolô Nguyễn Quốc Thắng

Năm Sinh: 12/8/1966

Thụ Phong: 7/10/1993

Giáo Xứ: Hiệp Thạnh

Linh mục:
Đaminh Hòang Duy Thanh

Năm Sinh: 3/5/1927

Thụ Phong: 15/6/1956

Hưu dưỡng tại giáo xứ Thượng Phúc

Linh mục:
Giuse Trương Công Thành

Năm Sinh: 12/4/1945

Thụ Phong: 29/4/1973

Giáo Xứ: Tân Nghĩa

Linh mục:
Gioakim Lê Công Thành

Năm Sinh: 15/6/1973

Thụ Phong: 2/7/2008

Giáo Xứ: Vĩnh Hoà

Linh mục:
Tôma Trần Đức Thành

Năm Sinh: 6/1/1958

Thụ Phong: 3/11/1999

Giáo Xứ: Gò Dầu

Linh mục:
Giêrônimô Nguyễn Linh Thao

Năm Sinh: 12/12/1960

Thụ Phong: 27/7/2000

Giáo Xứ: Mỹ Hưng

Linh mục:
Gioan B. Nguyễn Hiếu Thảo

Năm Sinh: 26/6/1975

Thụ Phong: 17/9/2013

Giáo Xứ: Lái Thiêu

Linh mục:
Gioan B. Bùi Viết Thiệp

Năm Sinh: 21/4/1968

Thụ Phong: 5/2/1999

Giáo Xứ: Cây Cam

Linh mục:
Giuse Nguyễn Văn Thịnh

Năm Sinh: 14/10/1955

Thụ Phong: 4/4/1991

Giáo Xứ: Phú Long

Linh mục:
Giuse Đào Nguyên Thống

Năm Sinh: 7/5/1943

Thụ Phong: 5/5/1973

Giáo Xứ: Lực Điền; Biên Hà

Linh mục:
Simon Nguyễn Văn Thu

Năm Sinh: 5/10/1958

Thụ Phong: 9/6/1998

Giáo Xứ: Sơn Lộc

Linh mục:
Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn

Năm Sinh: 8/3/1971

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Củ Chi

Linh mục:
Vinh Sơn Trần Thế Thuận

Năm Sinh: 8/11/1943

Thụ Phong: 17/12/1972

Giáo Xứ: Mỹ Vân

Linh mục:
Philipphê Đỗ Huy Thụy

Năm Sinh: 10/7/1982

Thụ Phong: 29/5/2012

Giáo Xứ: Ngọc Đồng

Linh mục:
Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy

Năm Sinh: 26/10/1978

Thụ Phong: 25/5/2010

Giáo Xứ: Bến Sắn

Linh mục:
Đaminh Hà Hỏa Tiễn

Năm Sinh: 17/2/1970

Thụ Phong: 18/10/2001

Giáo Xứ: Minh Long

Linh mục:
Phaolô Nguyễn Quốc Tiến

Năm Sinh: 7/7/1979

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Phước An

Linh mục:
Gioakim Trần An Toàn

Năm Sinh: 3/2/1947

Thụ Phong: 8/12/1973

Giáo Xứ: Phú Ninh

Linh mục:
Đaminh Lương Đức Toàn

Năm Sinh: 13/1/1971

Thụ Phong: 5/2/1999

Giáo Xứ: Phong Cốc

Linh mục:
Phêrô Phan Văn Toàn

Năm Sinh: 11/7/1970

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Lộc Thiện

Linh mục:
Đaminh Nguyễn Đức Tôn

Năm Sinh: 25/1/1970

Thụ Phong: 27/7/2004

Giáo Xứ: Hưng Hòa

Linh mục:
Giuse Phạm Quang Tòng

Năm Sinh: 16/4/1944

Thụ Phong: 29/4/1970

Giáo Xứ: Phước Vĩnh

Linh mục:
Gioan B. Phạm Quý Trọng

Năm Sinh: 27/06//1976

Thụ Phong: 4/4/2002

Nhà Chung

Linh mục:
Đaminh Nguyễn Đức Trung

Năm Sinh: 23/1/1961

Thụ Phong: 17/10/2002

Giáo Xứ: Bến Sắn

Linh mục:
Gioan B. Vũ Văn Trung

Năm Sinh: 30/12/1973

Thụ Phong: 25/5/2010

Giáo Xứ: Minh Lập

Linh mục:
Giuse Nguyễn Quốc Trung

Năm Sinh: 25/10/1974

Thụ Phong: 25/5/2010

Nhà Chung

Linh mục:
Tôma Lê Phát Trưởng

Năm Sinh: 16/6/1967

Thụ Phong: 10/10/1993

Giáo Xứ: Chơn Thành

Linh mục:
Đaminh Nguyễn Thế Trường

Năm Sinh: 12/10/1970

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Suối Dây

Linh mục:
Vinh Sơn Nguyễn Minh Tuấn

Năm Sinh: 22/8/1979

Thụ Phong: 25/5/2010

Giáo Xứ: Nước Vàng

Linh mục:
Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn

Năm Sinh: 16/04/1981

Thụ Phong: 29/5/2012

Du Học Rôma

Linh mục:
Vinh Sơn Nguyễn Xuân Tuấn

Năm Sinh: 01/11/1973

Thụ Phong: 25/6/2002

Giáo Xứ: Chánh Toà

Linh mục:
Giuse Quang Minh Tuấn

Năm Sinh: 25/1/1942

Thụ Phong: 1/5/1969

Giáo Xứ: Bình Long

Linh mục:
Phêrô Phan Văn Tươi

Năm Sinh: 29/2/1956

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Cây Trường

Linh mục:

Phaolô Phạm Quốc Tuý

Năm Sinh: 20/3/1947

Thụ Phong: 30/6/1975

Giáo Xứ: Bình Hòa

Linh mục:
Gioan Lê Quang Tuyến

Năm Sinh: 15/7/1972

Thụ Phong: 2/7/2008

Du học Mỹ

Linh mục:
Inhaxiô Nguyễn Đức Việt

Năm Sinh: 19/12/1980

Thụ Phong: 25/5/2010

Giáo Xứ: Tha La

Linh mục:
Đaminh Đỗ Quang Vinh

Năm Sinh: 29/11/1973

Thụ Phong: 29/5/2012

Giáo Xứ:Hiếu Liêm

Linh mục:
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vinh

Năm Sinh: 23/9/1963

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Quản Lợi

Linh mục:
Phêrô Huỳnh Thế Vinh

Năm Sinh: 08/04/1981

Thụ Phong: 25/5/2010

Du Học

Linh mục:
Phêrô Trần Huy Vũ

Năm Sinh: 19/6/1979

Thụ Phong: 25/7/2006

Giáo Xứ: Phước Minh

 

Đức Giám Mục
Suy Niệm GKGĐ