Suy Niệm GKGĐ | Ngày 20/05/2012. Chúa Nhật VII Phục Sinh

Ngày 20/05/2012. Chúa Nhật VII Phục Sinh

Ngày cập nhật: 03/05/2012 1:54:33 PM

Anh em cứ xin, anh em sẽ được. Chúa Giêsu liên hệ giữa hai vế : anh em cứ xin và chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Yêu mến và tin là hai điều kiện để chúng ta xin và được Chúa nhậm lời. Thánh Augustinô đã hiểu như thế nên mới viết: Cứ yêu mến đi rồi muốn làm gì thì làm. Khi người ta đã tin và yêu mến Chúa rồi thì chúng ta làm gì hay xin gì cũng đẹp lòng Chúa cả. Hơn nữa Thiên Chúa là Tình Yêu, và tình yêu thì luôn muốn chia sẻ và ban phát. Đó là tâm lý thường tình của con người và cũng có thể hiểu và nói đó là tâm lý của Thiên Chúa. Chúa cũng nói với chúng ta hôm nay: anh em hãy cứ xin. Nhưhg khi nói đến xin, chúng ta xin những gì ? Thường thì chúng ta nghĩ đến sự thiếu thốn của mình và xin cái nầy cái nọ. Lời cầu xin như thế chỉ qui hướng về mình mà thôi, nhiều khi tỏ ra hơi ích kỷ. Thật ra có biết bao nhiêu chuyện chúng ta cần xin: xin cho mình cũng như xin cho người khác, xin cho Giáo Hội và xin cho xã hội. Nhu cầu của chúng ta thì rất nhiều, nhưng theo lời Chúa hôm nay, thì việc đầu tiên phải xin hàng ngày là xin ơn tha thứ, xin ơn đức tin và lòng mến Chúa, vì đó là điều kiện để Chúa ban cho chúng ta khi ta xin những ơn khác. Lời cầu xin phải đi đôi với cuộc sống, cũng như điệu nhạc với cây đàn. Hát một đàng mà đàn một nẻo thì không ai có thể nghe được. Làm như thế thì chẳng khác gì đổ nước vào một cái chai đã đậy nút, nước chỉ chảy ra ngoài mà thôi..

 


 

Anh em cứ xin, anh em sẽ được.

Chúa Giêsu liên hệ giữa hai vế : anh em cứ xin và chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em yêu mến Thầy và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. Yêu mến và tin là hai điều kiện để chúng ta xin và được Chúa nhậm lời.

Thánh Augustinô đã hiểu như thế nên mới viết: Cứ yêu mến đi rồi muốn làm thì làm. Khi người ta đã tin và yêu mến Chúa rồi thì chúng ta làm gì hay xin gì cũng đẹp lòng Chúa cả. Hơn nữa Thiên Chúa là Tình Yêu, và tình yêu thì luôn muốn chia sẻ và ban phát. Đó là tâm lý thường tình của con người và cũng có thể hiểu và nói đó là tâm lý của Thiên Chúa.

Chúa cũng nói với chúng ta hôm nay: anh em hãy cứ xin. Nhưhg khi nói đến xin, chúng ta xin những gì ? Thường thì chúng ta nghĩ đến sự thiếu thốn của mình và xin cái nầy cái nọ. Lời cầu xin như thế chỉ qui hướng về mình mà thôi, nhiều khi tỏ ra hơi ích kỷ. Thật ra có biết bao nhiêu chuyện chúng ta cần xin: xin cho mình cũng như xin cho người khác, xin cho Giáo Hội và xin cho xã hội. Nhu cầu của chúng ta thì rất nhiều, nhưng theo lời Chúa hôm nay, thì việc đầu tiên phải xin hàng ngày là xin ơn tha thứ, xin ơn đức tin và lòng mến Chúa, vì đó là điều kiện để Chúa ban cho chúng ta khi ta xin những ơn khác.

Lời cầu xin phải đi đôi với cuộc sống, cũng như điệu nhạc với cây đàn. Hát một đàng mà đàn một nẻo thì không ai có thể nghe được. Làm như thế thì chẳng khác gì đổ nước vào một cái chai đã đậy nút, nước chỉ chảy ra ngoài mà thôi..

Bài viết cùng chủ đề:
Trang 1 2 86 » Cuối