Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Ngày 1 tháng 1, trong khi chúng ta chúc nhau "năm tốt lành", Giáo Hội mừng lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Và chúng ta ước nguyện đi xa hơn vào huyền nhiệm Đức Kitô.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi

Đức Cha Khảm Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Đức Cha Khảm Giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh C

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Phục Sinh C

Thứ 6 Tuần Thánh - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Thứ 6 Tuần Thánh - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Audio Exsultet

Audio Exsultet

Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Chay C

Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Chay C

Bài giảng thứ Tư Lễ Tro của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Bài giảng thứ Tư Lễ Tro của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Lễ mùng 1 tết

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm