Một Thoáng Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường 2016-2017

Một Thoáng Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường 2016-2017

Thánh lễ Truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường ngày 27/02/2017

Thánh lễ Truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường ngày 27/02/2017

Video Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh - Mừng Kim Khánh 50 Năm Thành Lập Giáo Phận Phú Cường

Video Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh - Mừng Kim Khánh 50 Năm Thành Lập Giáo Phận Phú Cường

Video Thánh Lễ Cung Hiến Nguyện Đường Và Bàn Thờ Đan Viện Cát Minh Phú Cường

Video Thánh Lễ Cung Hiến Nguyện Đường Và Bàn Thờ Đan Viện Cát Minh Phú Cường

Đức Cha Khảm - Lễ Mình Máu Chúa Kitô

Đức Cha Khảm giảng lễ Mình Máu Chúa Kitô

Bài Giảng Hay - Lễ Chúa Ba Ngôi - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Bài Giảng Hay - Lễ Chúa Ba Ngôi - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Lễ Truyền Tin - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Lễ Truyền Tin - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Đức cha Khảm giảng lễ - Lễ đêm vọng Phục Sinh đêm canh thức vượt qua

Đức cha Khảm giảng lễ - Lễ đêm vọng Phục Sinh đêm canh thức vượt qua

Bài giảng hay Thứ Năm Tuần Thánh của Đức Cha Khảm

Thứ 5 Tuần Thánh: Bài giảng hay của Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo Phận Mỹ Tho.

Người Tình Cô Đơn - Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân

Người Tình Cô Đơn - Lm Vinhsơn Kiều Duy Tân