Nhóm khuyết tật Hoa Xương Rồng kỷ niệm 2 năm thành lập

Chương trình được thực hiện bởi Ban chuyên trách khuyết tật Caritas Giáo phận Phú Cường và sự hỗ trợ của Ban bác ái Caritas Giáo xứ Búng.