Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 7: 15-20: Đức Giêsu là con người thực tế. "Cứ xem họ hành động ra sao... ". Giá trị đích thực của một người thường biểu lộ qua việc làm của họ. Chẳng hạn, ta có thể nói nhiều về Giáo hội...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 7: 6.12-14: Tin Mừng không chỉ là những gì hoàn toàn riêng lập nhưng cũng thường lặp lại các yếu tố tốt đẹp nhất của nền luân lý chung. Thế nên, trong ngạn ngữ dân gian...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên A

Tin mừng Lc 6: 57-66.80: Từ khởi thuỷ, vào thời kỳ thứ tư, ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả rất phổ biến, đó là lễ "Thánh Gioan mùa hè " với những ngọn lửa của Thánh Gioan "....

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Thường Niên A

Tin mừng Mt 6: 7-15: Bài tin mừng hôm nay dạy chúng ta phải cầu nguyện thế nào và cầu xin những gì? Đó là nội dung kinh "lạy cha"...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XI Thường Niên

Tin mừng Mt 6: 1-5.16-18 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng chớ có phô trương cho thiên hạ thấy...Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em. Đấng ngự trên trời ban thưởng...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XI Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 43-48: Về luật bác ái, Chúa bảo chúng ta phải đi xa hơn nữa: chẳng những phải tha thứ mà còn phải yêu thương kẻ thù nữa...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XI Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 38-42: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giê-su kiện toàn luật bác ái: không báo thù...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần X Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 33-37: Qua bài Tin-Mừng này, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy chân thật với anh chị em vì lý do đơn giản là Thiên-Chúa hiện diện nơi căn nguyên lời chúng ta nói và vì chúng ta là con cái Thiên-Chúa....

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần X Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 27-32: Bài Tin-Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giê Su kiện toàn điều răn thứ sáu và thứ chín: cấm ngoại tình và không được ly dị...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần X Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 20-26: Bài Tin-Mừng này ghi lại lời Chúa Giê-su đòi hỏi các môn đệ: muốn được vào Nước-Trời thì phải sống công chính hơn hơn các kinh sư và biệt phái....

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần X Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 17-19: Chúa Giê-su muốn xác định tương quan và lập trường của Người đối với Cựu ước: người không phá đổ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần X Thường Niên A

Tin mừng Mt 5: 13-16: Muối ánh sáng và thành xây trên núi là những hình ảnh nói lên và trò chứng tá của người môn đệ trên trần gian...