Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Tuần Thánh - Từ ngày 10.4.2017 đến 15.4.2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần V Mùa Chay A - Từ ngày 3/4 ĐẾN 8/4/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần IV Mùa Chay A - Từ ngày 27/3 đến 01/4/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

Audio: Câu Truyện Về Người Thợ Làm Vườn Nho

Câu Truyện về người thợ làm vườn nho - Cha trên trời sẽ cho kẻ sau cuối lên đầu ....

Audio: Dụ Ngôn Hai Người Xây Nhà

Dụ ngôn hai người xây nhà: Ai lắng nghe Lời và đem ra thực hành ...

Audio Câu Truyện Dụ Ngôn Người Samari Tốt Lành

Audio Câu Truyện Dụ Ngôn Người Samari Tốt Lành. Hãy yêu thương người thân cận của mình....

Truyện: Chúa Giêsu Và Lazarô

Truyện về Chúa Giêsu và Lazarô

Truyện: Cuộc Thương Khó Của Chúa Giêsu

Cuộc thương khó của Chúa Giêsu

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần III Mùa Chay A - Từ ngày 20/3 đến 25/03/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần II Mùa Chay A - Từ ngày 13/3 đến 18/03/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần I Mùa Chay A - Từ ngày 6/3 đến 11/03/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần

Kết Quả Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường Tuần VIII Thường Niên A - Từ ngày 27/02 đến 4/03/2017

Trắc Nghiệm Online Giáo Phận Phú Cường - Học Hỏi Những Kiến Thức Căn Bản, Giáo Lý, Kinh Thánh, Nhân Bản Từ Thứ Hai Đến Thứ Bảy Hằng Tuần