Muối Men Cho Đời 11 - Chúa Nhật VIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 6: 24-34: Chúa nhật VIII Thường Niên A - Hát: Thầy Phanxicô Xaviê Võ Đức Toàn - Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Muối Men Cho Đời 10 - Chúa Nhật VII Thường Niên A

Tin Mừng Mt 5: 38-48 - Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Ca khúc: Mến Chúa Yêu Người, Hat: Các Sr Dòng Con Đức Mẹ

Muối Men Cho Đời 09 - Chúa Nhật VI Thường Niên A

Tin Mừng Mt 5: 17-37, chia sẻ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm, Hát: Ứng sinh dự bị Simon Đỗ Cao Thắng, Studio: Suối Nguồn

Muối Men Cho Đời 08 - Chúa Nhật III Thường Niên A

Tin Mừng Mt 4: 12 – 23: Hát: Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh

Muối Men Cho Đời 07 - Chúa Nhật II Thường Niên A

Tin Mừng Ga 1: 29-34, Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Hát: Sr Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Lm. Titô Trần Nguyên Lãm

Muối Men Cho Đời 06: Lễ Chúa Hiển Linh

Tin Mừng Mt 2: 1-12, Chia sẻ: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm, Hát: Sr Maria Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương - Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy, Ghita: Gioan Baotixita Dư Hải Đăng, Trống: Philipphê Hà Quốc Kỳ, Piano: Phêrô Lê Huy Ninh

Muối Men Cho Đời 05 - Lễ Mẹ Thiên Chúa

Tin Mừng Lc 2: 16-21 Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa - Hát: Ứng Sinh Vinh Sơn Nguyễn Đức Anh - Chia sẻ: Linh Mục TaĐêô Lý Nguyễn Anh Thy

Muối Men Cho Đời 04 - Sống Mầu Nhiệm Nhập Thể

Tin mừng Lc 2: 15-20: Sống Mầu Nhiệm Nhập Thể - Hát: Thầy Phanxicô Xaviê Võ Đức Toàn - Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Muối Men Cho Đời 03: TRÔNG ĐỢI

Mt 1: 18-24: Chúa Nhật IV Mùa Vọng A - Hát: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy - Lm. Giêrônimô Trần Văn Thế - Bài chia sẻ: Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh

Muối Men Cho Đời - Chúa Nhật III MVA

Hát: Quốc Triệu, Chia sẻ: Lm Titô Trần Nguyên Lãm - Chúa nhật III Mùa vọng năm A, Chúa nhật của niềm vui, chúng ta vui mừng và hân hoan vì Đấng Cứu Độ đến cứu độ chúng ta.

Thành Tâm Xin Ăn Năn Thống Hối

Tin mừng Mt 3: 1-12 Thành tâm xin ăn năn thống hối để được thứ tha...