Hội Dòng Nữ Tu Đức Maria Việt Nam

Trong bầu khí hân hoan chào đón quý Đức Giám mục, quý linh mục, quý tu sĩ và quý thân nhân của các khấn sinh Hội Dòng Nữ Tu Đức Maria về dự Thánh lễ Tạ ơn và Khấn Dòng