Đường tình yêu

Hành trình đời tu của con là một chặng đường dài mà con đã cảm nghiệm được đó là “Đường Tình Yêu”...

Chọn lựa

Rời giảng đường đại học sau bốn năm miệt mài đèn sách...

Ơn gọi của tôi là Tình Yêu

Tình yêu là khát vọng của con người trong mọi thời đại, vì tình yêu là bản chất...