Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

Tin mừng Mt 20: 19-31: Tin Mừng hôm nay thánh Ga cho thấy, sau khi Đức Giê-su bị bắt, bị xử tử và được an táng, thì tình trạng của các môn đệ thật đáng thương: các ông luôn ở trong tình trạng sợ hãi...

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 13: 1-15: Tin Mừng Gioan được gọi là Tin Mừng về các dấu chỉ: Chúa Kitô bắt đầu cuộc sống công khai của Người bằng dấu chỉ đầu tiên (nước biến thành rượu ở Cana xứ Galilê)...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-31: Tin mừng vĩ đại nhất là Tin mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. tin mừng về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tin mừng về lòng thương xót vô biên của Ngài...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Tôma cứng lòng

Tin mừng Mt 20: 19-31: Trong thực tế, Tôma không phải là người hoài nghi, mà là người muốn tự mình cảm nhận tất cả. Ông không bằng lòng với những gì người khác kể lại...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Hãy vững tin như Tôma

Tin mừng Mt 20: 19-31: Tôma đã tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu, một lời tuyên xưng chưa hề có ai nói lên: “Lạy Chúa của con và là Thiên Chúa của con”...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Lòng Chúa Thương Xót được tỏ bày qua biến cố Phục Sinh

Tin mừng Mt 20: 19-31: Sự Phục sinh của Chúa Kitô là câu trả lời cho chúng ta về những bất hạnh, nỗi truân chuyên và các khổ đau mà chúng ta đang gánh vác...

Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 28: 1-10 Quyền năng uy nghi của Thiên Chúa đè bẹp sức mạnh của tử thần.

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - Hãy loanTin mừng Phục sinh

Tin mừng Mt 18: 1-10: Trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh hôm nay, ta mừng Chúa Giê su sống lại, chiến thắng tội lỗi và sự chết. Đây là khởi đầu hừng đông của nhân lọai mới....

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - Khát vọng về sự sống đời đời

Tin mừng Ga 20: 1-9: Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô...

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - Bóng Hồng Trong Sương

Tin mừng Mt 28: 1-10: Đến cửa mồ, họ phát hiện ngôi mộ mở toang, trống rỗng, và thân xác Thầy yêu quý đã không còn trong đó nữa. Dầu thơm và hương liệu khuếch tán vị ngọt ngào ra khắp vũ trụ...

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - Gặp gỡ Đấng Phục Sinh tại Galilê

Tin mừng Mt 18: 1-10: Trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, thiên thần nói với các bà đi viếng mộ :“Các bà về báo cho các môn đệ: Người đã sống lại...

Suy niệm Chúa Nhật Phục Sinh A - Hãy lật tảng đá tội lỗi của ta, để chờ đón Chúa Phục Sinh

Tin mừng Mt 18: 1-10: Sự kiện Chúa sống lại, mặc dù đã được Chúa nói trước nhiều lần, song đây vẫn là một điều vượt quá sức tưởng tượng, chưa bao giờ thấy...