Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 31-36: Bài Tin Mừng hôm nay là lời giải thích của thánh Gioan tẩy giả cho những tranh luận giữa các môn đệ của mình và một người Do thái...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh - Tình Yêu Thương

Tin Mừng Ga 3: 31-36: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Ngài cho thế gian, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống đời đời...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3:16-21 Sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa.

Suy Niệm Thứ Tư Tuần II Phục Sinh A - Ánh sáng và Tình yêu cứu độ

Tin mừng Ga 3: 16-21 Không có Người không có sự sống đích thực nơi con người. Nhưng con người chúng ta lại sợ ánh sáng...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mc 16: 15-20: Đọc kỹ Tin Mừng chúng ta thấy Thánh Maccô tường thuật rất rõ ràng: "Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin"...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần II Phục Sinh - Tin vào lời chứng của Chúa Giêsu

Tin Mừng Mc 16: 15-20: Qua cuộc đàm đạo với Ni-cô-đê-mô trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho biết về nguồn gốc và vai trò của Người trong việc cứu độ con người...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 1-8: Nicôđêmô thực sự sửng sốt khi đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm. Ý định ban đầu của ông là gặp Đức Kitô để gặp một con người mà ông nghĩ là "có Thiên Chúa ở cùng"...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh - Hãy cộng tác với ơn Chúa

Tin Mừng Ga 3: 1-8: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Theo những gì thánh sử Gioan ghi lại chúng ta nhận ra rằng: Nicôđêmô là “một thủ lãnh của người Do Thái”, ông thuộc “nhóm Pharisêu”...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Những lần hiện ra

Tin mừng Mc 16: 6-15 Các ngài nhận lệnh truyền ra đi rao giảng minh chứng về những điều mắt thấy tai nghe ...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 9-15 Chúa khiển trách các ông đã cứng lòng, vì các ông không tin những kẻ đã thấy Người sống lại

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Chúa đó!

Tin mừng Lc 21: 1 – 14

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 21:1-14 Khi trời đã sáng, họ cho thuyền vào bờ để giặt lưới. Chúa bảo họ thả lưới xuống bên phải mạm thuyền thì sẽ có cá