Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 7: 15-20: Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XII Thường Niên A - Xem quả biết cây

Tin mừng Mt 7: 15-20: Ý tưởng này được lập lại lần thứ 2 như một lời tóm kết về ý chính của đoạn Tin Mừng. Để ngay sau đó, Thánh sử trình bày về tính cách của người môn đệ chân chính như một cách đối lập làm nổi bật vấn đề...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 7: 6.12-14: Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, lời dạy của Chúa Giêsu mang tính tích cực và tròn đầy hơn: “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 6.12-14: “Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế!”...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A

Tin mừng Mt 7: 1-5: Đức Giêsu không đòi hỏi ta ngưng việc đánh giá các sự vật và hình động cách khách quan. Nhạt nhẽo, là nhạt nhẽo. Muốn thì cho vị ngon. Giận ghét vấn là giận ghét, và "ai giận anh em mình...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 7: 1-5: Trang Tin Mừng hôm nay được Chúa Giêsu nói đến trong hoàn cảnh của bài giảng trên núi hay Hiến chương Nước Trời. Lời dạy của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XII Thường Niên A - Đừng bao giờ xét đoán

Tin Mừng Mt 7: 1-5: Ta đang sống những trang Tin Mừng của Thánh Matthêu, với phần diễn từ Bài giảng Trên Núi. Đây là những lời khuyên dạy của Chúa Giêsu đối với người theo Chúa...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Lc 1: 57-66.80: Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta mừng lễ hôm nay có cách sống rất đơn sơ và giản dị. Nhưng trong cách sống ấy, Thánh Gioan Tẩy Giả đã để lại cho chúng ta những bài học rất hay, rất đẹp...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XI Thường Niên A - Hãy sống như Gioan

Trang Tin Mừng hôm nay tập trung vào mặc khải diệu kỳ của cái tên Gio-an khi làm lễ cắt bì và đặt tên cho con trẻ. Bà con láng giềng tụ tập trong ngày này đã được chứng kiến sự lạ lùng ấy...

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XI Thường Niên - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 11:25-30 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Mt 6: 7-15: Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các ngươi đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ...

Suy Niệm Thứ Năm Tuần XI Thường Niên A - Lời Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Mt 6: 7-15: Là Kitô hữu, ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng Kinh Lạy Cha. Một ngày sống chúng ta có nhiều dịp để đọc lời kinh mà chính Chúa Giêsu đã dạy các Tông Đồ...