Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Lễ Tro

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Bài Tin Mừng hôm nay thánh Mác-cô ghi lại ba loại tính xấu phô trương: khi bố thí, cầu nguyện và chay tịnh, để răn dạy chúng ta khi làm việc đạo đức phải kín đáo...

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 6: 1-6.16-18: Hội Thánh bước vào mùa chay với ngày thứ tư lễ tro được cử hành hằng năm, mời gọi Kitô hữu bước vào cuộc hành trình chay tịnh 40 ngày...

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro - Công lý đời sau

Tin Mừng Mt 6: 1-6.16-18: Sứ điệp Mùa Chay năm nay là một bài suy niệm sâu sắc về dụ ngôn “người phú hộ và Ladarô” (Lc 16,19-31). Lời đầu của Sứ điệp viết: “Mùa Chay là mùa thuận lợi để đi sâu vào...

Suy Niệm Thứ Tư Lễ Tro - Hỡi người! Hãy nhớ mình là bụi tro!

Tin Mừng Mt 6: 1-6.16-18: Thứ tư lễ tro là ngày khởi đầu cho một mùa sám hối trở về. Mùa chay tịnh. Như dân thành Ninivê xưa xức tro lên đầu, ăn năn khóc lóc vì những lỗi lầm xúc phạm đến Thiên Chúa...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên A

Tin Mừng Mc 10: 28-31: Chúa Giê-su trả lời: mọi sự sẽ gấp trăm, nhưng cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên A

Tin mừng Mc 10: 28-31: Chẳng hề có ai từ bỏ nhà cửa, anh em chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, con cái hay ruộng đất, gấp trăm...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 10: 28-31: Phải từ bỏ, coi nhẹ những điều gắn chặt với con người chúng ta, nhưng có thể cản ngăn chúng ta theo Chúa và Tin Mừng Chúa Giêsu, như: nhà cửa, cha mẹ, anh chị em, ruộng đất...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên A

Tin mừng Mc 10: 17-27: Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta!...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Mc 10: 17-27 “Tất cả các điều răn tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ”. Thật tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ. Có lẽ mỗi người chúng ta khó mà hơn anh thanh niên trong Tin Mừng.

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VIII Thường Niên A - Đừng để tiền bạc lôi kéo

Mc 10: 17-27: Trang Tin Mừng này nằm trong phần III của Tin Mừng Maccô nói về Mầu Nhiệm Con Người và con đường của Con Người đi là Thập Giá, là chọn lựa và hy sinh...

Muối Men Cho Đời 11 - Chúa Nhật VIII Thường Niên A

Tin mừng Mt 6: 24-34: Chúa nhật VIII Thường Niên A - Hát: Thầy Phanxicô Xaviê Võ Đức Toàn - Chia sẻ: Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy

Chúa Nhật VIII Thường Niên A - Tiền Bạc

Mt 6: 24-34 Khi mà con người chỉ quan tâm đến tiền và loại trừ Thiên Chúa cũng có nghĩa là con người đang tự ra tay loại trừ chính mình, tự bóc lột phẩm giá của mình