Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 12-15: Hôm nay, chúng ta sẽ nhận ra một vai trò khác của Thánh Thần, vai trò là nhà sư phạm, giúp ta hiểu biết, huấn luyện ta lớn lên...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 12-15: Trang Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói về vai trò của Chúa Thánh Thần: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi...

Suy Niệm Thứ Tư Tuần VI Phục Sinh A - Khao khát ơn Thánh Thần

Tin Mừng Ga 16: 12-15: Chúa Giêsu giới thiệu Ðấng an ủi mà Người sẽ gửi đến từ nơi Chúa Cha cho các môn đệ là Thần Khí Sự Thật. Họ cần phải có Người vì Ðức Giêsu còn nhiều điều nữa...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 16: 5-11: Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về việc sai Thánh Thần đền ở với các Tông Đồ để an ủi, soi sáng và ban thần lực cho các ông...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 5-11: Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Phù Trợ sẽ không đến với các con...

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VI Phục Sinh A

Tin Mừng Ga 16: 5-11: Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: ‘Thầy đi đâu?’...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 15:26-16,4 Chính Người đã từng bênh vực con người, để cứu giúp con người thoát khỏi tội lỗi, bệnh tật hay sự chết và ma quỷ.

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15:26-16,4a Khi Đấng Phù Trợ, Đấng mà Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con. Người là Thần Chân Lý bởi Cha mà ra...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh A - Đấng thầy gửi đến cho anh em

Tin mừng Ga 15:26-16,4a Chính Chúa Thánh Thần làm chứng về Chúa Giê-su và cũng chính Chúa Thánh Thần tác động trên người loan báo lẫn trong lòng người nghe.

Muối Men Cho Đời 23 - Chúa Nhật VI Phục Sinh

Ga 14:15-21 CHIA SẺ TIN MỪNG: LINH MỤC PHÊRÔ NGUYỄN MINH MẪN, Ca khúc: Chúa Trong Đời Con, Sáng tác: Thái Nguyên, Trình bày: Lm. Titô Trần Nguyên Lãm, Lm. Phaolô Hoàng Mạnh Huy - Bè: Cộng Đoàn Con Đức Mẹ Nhà Chung

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 14:15-21 Chúa Giêsu lặp lại đến năm lần từ "yêu mến". Yêu mến trở thành mối quan hệ giữa môn đệ và Thầy, giữa môn đệ và Thiên Chúa Cha.

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14:15-21 Chúa Giêsu nhắc chúng ta về sức sống mới đã được thông ban cho chúng ta. Sức sống mới đó chính là Chúa Thánh Thần...