Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 16: 15-18 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi sống mà chính Đức Kito sống trong tôi.

Suy Niệm Thứ Tư Tuần III Thường Niên A - Đức tin của Thánh Phaolô đức tin của chúng ta

Tin mừng Mc 16: 15-18 Phaolô đã tích cực nhúng tay vào việc bách hại Kitô giáo chỉ nhằm mục đích bảo vệ niềm tin Do-thái giáo.

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 31-35 Chúa Giêsu là người con hiếu thảo của Chúa Cha, bởi vì Chúa Giêsu luôn lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa Cha.

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Thường Niên A - Lắng nghe và giữ lời

Tin mừng Mc 3:31-35 Dân chúng đến đứng vòng trong vòng ngoài đến nỗi Mẹ Maria và những người họ hàng không thể vào bên trong được...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mc 3: 22-30 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần III Thường Niên A - Tín thác vào Chúa

Tin mừng Mc 3:22-30 các kinh sư đã ngoan cố không theo sự thật thậm chí còn mặc cho Ngài chiếc áo xấu xa của ma quỷ...

Muối Men Cho Đời 08 - Chúa Nhật III Thường Niên A

Tin Mừng Mt 4: 12 – 23: Hát: Marie Verona Nguyễn Thị Thuỳ Dương, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Minh Chánh

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Mt 4: 12-17 Thế giới hôm nay không thể nào đẩ lui bóng tối của sự dữ nếu không có ánh sáng của Tin Mừng.

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A

Tin mừng Mt 4: 12-23 Đối với Chúa Giêsu sám hối là hành động phải khẩn trương không chờ đợi, là việc làm thường xuyên...

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A - Hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến

Tin mừng Mt 4: 12-17 Và đề tài sám hối rất thích hợp với tâm hồn của dân Galilê. Họ thờ Thiên Chúa nhưng lòng họ bị ô nhiễm...

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A - Buông theo thần khí

Tin mừng Mt 4: 12-23 Ngay khi bắt đầu sứ vụ công khai, Đức Giêsu đã kêu gọi các môn đệ đầu tiên.

Suy Niệm Chúa Nhật III Thường Niên A - Chúa chọn Galilê

Tin mừng Mt 4: 12-23 Galilê là khởi điểm Kitô giáo. Chính tại đây, Chúa Giêsu bắt đầu cuộc rao giảng Tin mừng, chọn gọi các Tông đồ, tuyên bố Luật mới.