Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 1-8: Nicôđêmô thực sự sửng sốt khi đến gặp Chúa Giêsu vào ban đêm. Ý định ban đầu của ông là gặp Đức Kitô để gặp một con người mà ông nghĩ là "có Thiên Chúa ở cùng"...

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh - Hãy cộng tác với ơn Chúa

Tin Mừng Ga 3: 1-8: Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Nicôđêmô. Theo những gì thánh sử Gioan ghi lại chúng ta nhận ra rằng: Nicôđêmô là “một thủ lãnh của người Do Thái”, ông thuộc “nhóm Pharisêu”...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm A

Tin mừng Mt 20: 19-31: Tin Mừng hôm nay thánh Ga cho thấy, sau khi Đức Giê-su bị bắt, bị xử tử và được an táng, thì tình trạng của các môn đệ thật đáng thương: các ông luôn ở trong tình trạng sợ hãi...

Muối Men Cho Đời 19 - Chúa Nhật II Phục Sinh

Muối men cho đời – Chúa nhật II Phục Sinh, Tin Mừng Ga 20: 19-31, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Ca khúc: Bao La Tình Chúa, trình bày: Lm. Phêrô Nguyễn Minh Mẫn, Lm. Phaolô Nguyễn Phú Cường, Thầy Giuse Nguyễn Văn Quýnh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 13: 1-15: Tin Mừng Gioan được gọi là Tin Mừng về các dấu chỉ: Chúa Kitô bắt đầu cuộc sống công khai của Người bằng dấu chỉ đầu tiên (nước biến thành rượu ở Cana xứ Galilê)...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-31: Tin mừng vĩ đại nhất là Tin mừng Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. tin mừng về ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tin mừng về lòng thương xót vô biên của Ngài...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Tôma cứng lòng

Tin mừng Mt 20: 19-31: Trong thực tế, Tôma không phải là người hoài nghi, mà là người muốn tự mình cảm nhận tất cả. Ông không bằng lòng với những gì người khác kể lại...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Hãy vững tin như Tôma

Tin mừng Mt 20: 19-31: Tôma đã tuyên xưng niềm tin vào Đức Giêsu, một lời tuyên xưng chưa hề có ai nói lên: “Lạy Chúa của con và là Thiên Chúa của con”...

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A - Lòng Chúa Thương Xót được tỏ bày qua biến cố Phục Sinh

Tin mừng Mt 20: 19-31: Sự Phục sinh của Chúa Kitô là câu trả lời cho chúng ta về những bất hạnh, nỗi truân chuyên và các khổ đau mà chúng ta đang gánh vác...

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh - Những lần hiện ra

Tin mừng Mc 16: 6-15 Các ngài nhận lệnh truyền ra đi rao giảng minh chứng về những điều mắt thấy tai nghe ...

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tin mừng Mc 16: 9-15 "Anh em hãy đi …": Đây là một lệnh truyền, và lệnh truyền này được ban bố sau khi Chúa phục sinh.