Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 13 - 19/06/2017: Câu chuyện phép lạ tại Velikoretsky

Trở thành muối và ánh sáng • Biết xấu hổ là khởi đầu của hạnh phúc Bên cạnh đó là Câu Chuyện Phép lạ tại Velikoretsky...

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 6 - 12/06/2017: Câu Chuyện Thánh Hiến Nước Ba Lan cho Đức Mẹ

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 6 - 12/06/2017: Câu Chuyện Thánh Hiến Nước Ba Lan cho Đức Mẹ...

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 25/04 - 01/05/2017: Câu Chuyện Trên Đường Emmaus

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 25/04 - 01/05/2017: Câu Chuyện Trên Đường Emmaus...

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 28/03 - 04/04/2017: Câu chuyện Những Tác Phẩm Ðể Ðời

Thiên Chúa khóc thương khi chúng ta quay lưng lại tình yêu của Ngài. Bên cạnh đó là Câu chuyện Những Tác Phẩm Ðể Ðời. Trong phần cuối chương trình...

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 28/03 - 04/04/2017: Câu chuyện Những Tác Phẩm Ðể Ðời

Bên cạnh đó là Câu chuyện Những Tác Phẩm Ðể Ðời. Trong phần cuối chương trình, ca sĩ Lệ Hằng sẽ gởi đến quý vị và anh chị em bài Thánh Ca Đức Mẹ Dưới Chân Thập Tự, một sáng tác của linh mục Trọng Khẩn...

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 01 - 07/03/2017: Câu Chuyện Gương của dân biểu Carol Monaghan

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 01 - 07/03/2017: Câu Chuyện Gương của dân biểu Carol Monaghan...

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 22 - 28/02/2017: Câu chuyện: Nụ Cười Của Bà Sarah

Sự xấu hổ tốt lành giúp chiến thắng cám dỗ tham vọng, Hãy từ bỏ lối sống hai mặt, Lời Chúa là một hồng ân. Tha nhân là một hồng ân...

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 16 - 21/02/2017: Câu Chuyện Dân Thành Athènes

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô: Câu Chuyện Dân Thành Athènes...

Tết Dương Lịch tại Vatican: Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày Hòa Bình Thế Giới

Tết Dương Lịch tại Vatican: Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày Hòa Bình Thế Giới

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 13– 20/12/2016: Câu chuyện Ông Già Noel

Người mục tử nói lên sự thật, Người Kitô hữu mở đường cho Chúa Giêsu bằng đời sống chứng tá, Người giáo sĩ trở nên tệ hại khi xa cách dân Chúa

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 06– 12/12/2016: Câu chuyện Cánh Tay Ganh Tị Và Tham Lam

Hiểu biết giáo lý của Chúa Kitô có nghĩa là nhận ra sự hiền từ của Thiên Chúa, Sự cứng nhắc và tinh thần thế gian là thảm họa cho các linh mục

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 21/11/2016

Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 21/11/2016