Lời nguyện chung Chúa nhật I mùa chay năm A

LỜI NGUYỆN CHUNG CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM A
 
 
Lời mở: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã chiến thắng cám dỗ để nên gương mẫu và ban sức mạnh giúp chúng ta can đảm tránh xa tội lỗi. Chúng ta tin tưởng vào Chúa và chân thành nguyện xin:

1. “Đức Giêsu được Thần Trí dẫn vào hoang địa để chịu cám dỗ”. Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần Hội Thánh được ơn Thánh Thần hướng dẫn mà chiến thắng mọi cơn cám dỗ, là những gian nan thử thách của trần gian.

2. Ngày nay, ở nhiều nơi trên thế giới, nhân phẩm của người phụ nữ vẫn bị coi thường và thậm chí bị đối xử thô bạo ngay trong gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người có trách nhiệm, biết tìm cách giúp người phụ nữ sống đúng nhân phẩm của mình.

3. “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi”. Chúng ta cùng cầu xin cho các bạn trẻ sáng suốt nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Thiên Chúa, để hết lòng tôn thờ Chúa, hầu biết xây dựng cuộc sống trên những giá trị cao cả và mang tính vĩnh cửu.

4. Chúa phán: “Ngươi phải thờ phượng một mình Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi mà thôi”. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, luôn đặt Chúa là trung tâm của đời mình, biết dành thời gian trong ngày để cầu nguyện với Chúa, đặc biệt trong mùa chay này.

Kết nguyện: Lạy Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Chúa tha thứ tội lỗi chúng con, và mời gọi chúng con sống thân tình với Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con nguyện, mà làm cho chúng con biết hy sinh chịu khó cùng với Chúa Kitô, và chia sẻ các ơn phước của Chúa cho anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.