Tân Linh mục Gioan Nguyễn Chính Huy Khang cử hành Thánh lễ tạ ơn

TIN GIÁO PHẬN

TÂN LINH MỤC GIOAN NGUYỄN CHÍNH HUY KHANG 

CỬ HÀNH THÁNH LỄ TẠ ƠN


 
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 09/9/2016, tân linh mục Gioan Nguyễn Chính Huy Khang -  Hội Thừa Sai Việt Nam, đã về dâng Thánh lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Sơn Lộc, hạt Củ Chi, Giáo phận Phú Cường. Cùng hiệp dâng Thánh lễ có cha xứ Simon Nguyễn Văn Thu, cũng là cha quản hạt; quý cha trong Hội Thừa Sai Việt Nam; quý cha bạn; cùng đông đảo thân nhân, bà con thuộc Giáo xứ Sơn Lộc và Lộc Thạnh (Giáo xứ Lộc Thạnh có bà con tín hữu là dân tộc Stiêng; đây là nơi mà tân linh mục từng giúp xứ) tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, cha Gioan mời cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho chúng ta  nhiều ơn lành phần hồn, phần xác. Xin cho linh hồn người thân của chúng ta  đã qua đời mau được hưởng ánh sáng vinh quang Chúa.
 

Trong bài giảng, cha Đa Minh Đồng Anh Vương – chánh xứ Lộc Thạnh, đã chia sẻ: mọi việc chúng ta làm đều được Thiên Chúa sắp xếp, an bài. Cha mới của chúng ta đây đã được Thiên Chúa tuyển chọn, ngài và cả chúng tôi đây là những người tài hèn sức yếu được chọn lên làm linh mục của Chúa, để thay mặt Chúa ban phát ơn thánh cho nhiều người. Chúng tôi cũng chỉ là những bình sành dễ vỡ, bởi thế, chúng tôi càng phải ra sức giữ gìn. Xin cộng đoàn nhớ đến chúng tôi bằng cách cầu nguyện để chúng tôi luôn là công cụ tốt nhất của Chúa.

Chúc mừng cha Gioan và xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho cha, để cha luôn là môn đệ kiên vững, mang thông điệp yêu thương của Chúa đến cho muôn người.

 

Được biết Giáo xứ Sơn Lộc đa phần là người gốc Giáo phận Hưng Hóa - Giáo xứ Sơn Lộc là bản sao của Nhà thờ Chánh Tòa Sơn Lộc, Hưng Hóa, đặc biệt là họ đạo Bến Thôn, sống quây quần bên nhau từ nhiều năm nay. Cha Gioan gốc thuộc họ đạo Bến Thôn, gia đình cha đã chuyển cư về Giáo phận Cần Thơ nhưng thân nhân và bạn bè của cha còn ở đây rất nhiều, nên cha về dâng Thánh lễ Tạ Ơn là để cho có nhiều người hiệp ý.

Giáo xứ Sơn Lộc có nhà tập của Hội Thừa Sai Việt Nam. Hàng ngày, quý cha, quý thầy về dâng lễ, cầu nguyện, nên việc hiệp thông giữa giáo xứ và Hội Thừa Sai được gắn bó từ nhiều năm nay. Cha Gioan là một trường hợp điển hình.Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông Phú Cường

Xem album ảnh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan