Tỉnh Dòng Thưa Sai Đức Tin Việt Nam - Chương Trình Tuyển Sinh 2016CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH NĂM 2016

Chủ đề: Ước mơ ĐỜI DÂNG HIẾN


Thời gian: Từ chiều 27.07 đến trưa 01.08.2016


Ngày 27.07.2016

·    15g00: Tập trung + ghi danh + nhận phòng
·    17g00: Tắm giặt 
·    18g00: Ăn tối
·    19g00: Cha Giám Tỉnh gặp gỡ tại nhà nguyện TD + Chầu Thánh Thể – Kinh tối
·    20g30: Sinh hoạt giao lưu tại sân cỏ khu nhà Dự Tu 
·    22g00: Nghỉ đêm

Ngày 28.07.2016

*   Buổi sáng: Giao lưu bóng đá

·    05g00: Thức dậy
·    05g30: Thánh lễ +Kinh sáng 
·    06g30: Ăn sáng
·    07g00: Vệ sinh
·    07g30: Café sáng
·    08g00: Giao lưu bóng đá 
·    10g30: Tắm giặt
·    11g15: Kinh trưa
·    11g30: Ăn trưa – Nghỉ trưa

*   Buổi chiều: Ôn thi - Hồi tâm

·    14g00: Thức dậy
·    14g15: Viếng Chúa
·    15g00: Ôn thi (tại phòng hội khối Dự Tu)
·    17g30: Tắm giặt
·    18g00: Ăn tối
·    19g00: Hồi tâm +Kinh tối
·    19g30: Chia sẻ đề tài: Ơn gọi tu trì: Sáng kiến của Thiên Chúa và lời đáp trả của con người
·    21g00: Gặp gỡ huynh đệ
·    22g00: Nghỉ đêm 

Ngày 29.07.2016: Thi tuyển 

·    05g00: Thức dậy
·    05g30: Thánh lễ +Kinh sáng 
·    06g30: Ăn sáng
·    07g00: Vệ sinh
·    07g30: Café sáng
·    08g00: Thi Việt Văn (tại phòng hội cộng đoàn)
·    09g30: Giải lao
·    10g00: Thi Giáo lý (tại phòng hội cộng đoàn)
·    11g00: Giải lao + Kinh trưa 
·    11g30: Ăn trưa + Nghỉ trưa
·    14g00: Thức dậy
·    14g15: Viếng Chúa
·    14g30: Trắc nghiệm IQ & EQ (tại phòng hội cộng đoàn)
·    15g00: Giải lao
·    15g15: Thi Anh Văn (tại phòng hội cộng đoàn)
·    17g15: Giải lao
·    17g30: Tắm giặt
·    18g00: Ăn tối
·    19g00: Lần chuỗi riêng + Kinh tối
·    20g00: Gặp gỡ cá nhân thí sinh + Nghỉ đêm

Ngày 30&31.07.2016: Cắm trại – Trò chơi lớn (CT chi tiết sẽ được thông báo sau)

Ngày 01.08.2016: Thánh lễ tạ ơn + kết thúc

·    05g00: Thức dậy
·    05g30: Kinh sáng+ Thánh lễ tạ ơn (Cha Giám Tỉnh) + Đại diện thí sinh cảm ơn TD
·    06g30: Ăn sáng 
·    07g00: Vệ sinh
·    07g30: Café sáng
·    08g00: Ban Tuyển Sinh gặp gỡ chung (Cha Giuse Phán)
·    09g30: Kết thúc – Giải tán

TM. Ban Tuyển Sinh
Lm. Giuse Vũ Đức Phán, MF