Trực Tiếp: Thánh Lễ An Táng Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG
 

Nguồn: gpphanthiet.com