Video Thánh lễ Truyền chức Phó tế tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường ngày 27/02/2017

TIN GIÁO PHẬN

VIDEO THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ

TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG